ROMANIAN COURSES
Member of the European
Language Council

Call us: +4073 493 6290

Address:
28 Tudor Arghezi Street,
Bucharest, Romania
 
Join us:
   Home      conjunctional phrases

Conjunctional phrases

Play: conjunctional phrases

The most common conjunction in Romanian is "că" and is used after verbs and phrases as: a spune (to say), a zice (to tell), a crede (to believe), a fi sigur (to be sure), a avea certitudinea (to be sure), a stabili (to establish).

"Că" is a component of other conjunctional phrases:

Pentru că (because of)

Nu am timp să vin la tine pentru că sunt ocupat.

Din cauză că (because of)

Nu am putut să vin la teatru din cauză că a început să plouă.

Sub pretext că (under the pretext that)

Nu a venit la concert sub pretext că are de lucru.

Având în vedere că (taking into account that)

Având în vedere că are mult timp, ar fi bine să studieze mai mult.

Cu toate că / în ciuda faptului că(despite)

Cu toate că / în ciuda faptului că plouă, aș vrea să vin la concert.

În caz că (if)

În caz că intervine ceva între timp, te voi suna.

În afară de faptul că / în afara faptului că / pe lângă faptul că (besides)

În afară de faptul că / în afara faptului că / pe lângă faptul că a întârziat o oră, nu și-a cerut nici scuze.

Remarks

After these phrases, the verb can be used in the Present, in the Past or in the Future Tense.
 

Mona Moldoveanu Pologea, Ph.D. Linguist

 ROLANG School Managing Director